Det första steget i skötseln av din stomi är att välja rätt bandagesystem för dina unika behov och din livsstil.

 

Endelsbandage

I ett endelsbandage sitter påsen och hudskyddsplattan ihop i en enhet. Bandaget är konstruerat för at vara diskret. Det är lätthanterlig och flexibelt och ligger platt mot kroppen. Det finns både uppklippbara och förstansade typer av endelsbandage.

Traditionella tvådelsbandage

I ett tvådelsbandage är påse och hudskyddsplatta två separata delar som gör att du kan byta påse utan att ta bort hudskyddsplattan. I ett sådant system sätts påse och hudskyddsplatta ihop med en kopplingsring av plast. Du både hör och känner att systemet kopplas ihop på ett säkert sätt.

ConvaTecs traditionella Natura® tvådelsbandage erbjuder många olika tömbara, slutna påsar och urostomipåsar. Stomahesive® eller Durahesive® hudskyddsplattor är konstruerade för att skydda huden runt stomin.

Tvådelsbandage med vidhäftande kopplingssystem

Med denna typ av bandage är påsen och hudskyddsplattan sammankopplade med en självhäftande vidhäftningsring och "landningszon". Därför krävs inte styva kopplingsringar av plast som finns i vanliga tvådelsbandage. Mekanismen med vidhäftningsringen är mer flexibel än traditionella system och har en lägre profil under kläderna.

Esteem synergy® stomisystem med Adhesive Coupling Technology™ finns med många olika påsstorlekar och påsformer. Det finns slutna och tömbara påsar samt urostomipåsar. Hudskyddsplattorna finns med Stomahesive® och Durahesive® technologies.