AQUACEL® Ag+ Extra förband
Visa större

AQUACEL® Ag+ Extra förband

AQUACEL® Ag+ förband är ett antimikrobiellt primärförband som kan användas vid behandling av infekterade sår eller sår med risk för infektion. Förbanden är framtagna för att hantera tre vanligt förekommande utmaningar inom sårbehandling - sårvätska, infektion och biofilm. AQUACEL® Ag+ förband består av välbeprövad Hydrofiber® teknologi och Ag+ teknologi - en unik sammansättning av silver och ämnen som har nedbrytande effekt på biofilm.1 AQUACEL® Ag+ förband finns tillgängligt som AQUACEL® Ag+ Extra förband och AQUACEL® Ag+ band.

 AQUACEL® Ag+ Extra förband består av två lager av Hydrofiber® teknologi som sammanfogast med insydda förstärkande trådar. Den ökade mängden material och de förstärkande trådarna gör att förbandet är 50% mer absorberande och 9 gånger starkare än standardversionen av AQUACEL® Ag förband.2*

 AQUACEL® Ag+ band är också förstärkta med insydda förstärkande trådar.

* Som visats in vitro

ConvaTec kod
413566
Svenskt Vnr
413566
Beskrivning
Aquacel Ag+ Extra förband
Storlek
5x5cm
Antal/fp
10 st/transportförpackning
ConvaTec kod
413567
Svenskt Vnr
413567
Beskrivning
Aquacel Ag+ Extra förband
Storlek
10x10cm
Antal/fp
10
ConvaTec kod
413568
Svenskt Vnr
413568
Beskrivning
Aquacel Ag+ Extra förband
Storlek
15x15cm
Antal/fp
5
ConvaTec kod
413569
Svenskt Vnr
413569
Beskrivning
Aquacel Ag+ Extra förband
Storlek
20x30cm
Antal/fp
5
ConvaTec kod
413581
Svenskt Vnr
413581
Beskrivning
Aquacel Ag+ Extra förband
Storlek
4x10cm
Antal/fp
10

AQUACEL® Ag+ förband innehåller två effektiva teknologier som tillsammans hanterar tre vanligt förekommande utmaningar inom sårbehandling - sårvätska, infektion och biofilm.

Ag+ teknologin är en unik teknologi med effekt på biofilm som:*1

 • LÖSER UPP och bryter ner biofilm och exponerar bakterier3-5
 • DÖDAR ett brett spektrum av bakterier - inklusive antibiotikaresistenta bakterier - med sitt innehåll av silver*4-6
 • FÖRHINDRAR återbildning av biofilm.*4,5

Hydrofiber® teknologin bidrar till att skapa en optimal miljö för sårläkning och säkerställer att Ag+ teknologin fungerar.

 • BINDER IN sårvätska, bakterier och biofilm för att minska risken för smittspridning och förhindra maceration*7-12
 • FORMAR SIG efter sårbäddens konturer för att upprätthålla en optimal fuktbalans och eliminera utrymmen där bakterier och biofilm kan växa*13-15
 • REAGERAR på sårmiljön genom att bilda en sammanhängande gel, vilket minskar smärtan vid förbandsbyten*16-18

AQUACEL® Ag+ ExtraTM förband kan användas för att hantera:

 • sår där en effektiv barriär mot bakterier behöva för att minska risken för infektion
 • sår som är infekterade eller där det finns hög risk för infektion
 • fotsår hos diabetiker, bensår (venösa bensår, arteriella sår och bensår av blandad etiologi) och trycksår (ytliga eller fullhud)
 • kirurgiska sår
 • traumasår
 • sår med viss blödning, t.ex. sår som har debriderats mekaniskt eller kirurgiskt
 • vätskande cancersår t.ex. kutana tumörer, karcinom, kutana metastaser, Kaposis sarkom och angiosarkom
 • sår där bakterier misstänks vara en orsak till fördröjd sårläkning

 För sår med kavitet rekommenderas AQUACEL® Ag+ band.

*Som visats in vitro

Referenser

1. Composition comprising antimicrobial metal ions and a quaternary cationic surfactant. Scientific Background Report. WO 2012136968 A1, 2012, Data on file, ConvaTec Inc.

2 - Assessment of the in vitro Physical Properties of AQUACEL EXTRA, AQUACEL Ag EXTRA and AQUACEL Ag+ EXTRA dressings. Scientific background report. WHRIA3817 TA297, 2013, Data on File, ConvaTec Inc.

3. Physical Disruption of Biofilm by AQUACEL® Ag+ Wound Dressing. Scientific Background Report. WHRI3850 MA232, 2013, Data on file, ConvaTec Inc.

4. Antimicrobial activity and prevention of biofilm reformation by AQUACEL™ Ag+ EXTRA dressing. Scientific Background Report. WHRI3857 MA236, 2013, Data on file, ConvaTec Inc.

5. Antimicrobial activity against CA-MRSA and prevention of biofilm reformation by AQUACEL™ Ag+ EXTRA dressing. Scientific Background Report. WHRI3875 MA239, 2013, Data on file, ConvaTec Inc.

6. Bowler PG, Welsby S, Towers V, Booth V, Hogarth A, Rowlands V, Joseph A, et al, 2012. Multidrug-resistant organisms, wounds and topical antimicrobial protection. Int Wound J. 9: 387-396.  

7. Newman GR, Walker M, Hobot JA, Bowler PG, 2006. Visualisation of bacterial sequestration and bacterial activity within hydrating Hydrober™ wound dressings. Biomaterials; 27:1129-1139.

8. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG, 2003. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilization in a carboxymethyl cellulose (AQUACEL™) and alginate dressing. Biomaterials; 24: 883-890.

9. Bowler PG, Jones SA, Davies BJ, Coyle E, 1999. Infection control properties of some wound dressings. J. Wound Care; 8: 499-502.

10. Walker M, Bowler PG, Cochrane CA, 2007. In vitro studies to show sequestration of matrix metalloproteinases by silver-containing wound care products. Ostomy/Wound Management. 2007; 53: 18-25.

11. Walker M and Parsons D, 2010. Hydrofiber Technology: its role in exudate management. Wounds UK; 6: 31-38.

12. Parsons D, Bowler PG, Myles V, Jones SA, 2005. Silver antimicrobial dressings in wound management: A comparison of antibacterial, physical and chemical characteristics. WOUNDS;17: 222-232.

13. Jones SA, Bowler PG, Walker M, 2005. Antimicrobial activity of silver-containing dressings is influenced by dressing conformability with a wound surface. WOUNDS; 17: 263-270.

14. Bowler P, Jones S, Towers V, Booth R, Parsons D, Walker M, 2010. Dressing conformability and silver-containing wound dressings. Wounds UK; 6: 14-20.

15. Walker M, Jones S, Parsons D, Booth R, Cochrane C, Bowler P, 2011. Evaluation of low-adherent antimicrobial dressings. Wounds UK; 7: 32-45.

16. Barnea Y, Armir A, Leshem D, Zaretski A, Weiss J, Shafir R, et al, 2004. Clinical comparative study of Aquacel and paraffin gauze dressing for split-skin donor site treatment. Ann Plast Surg; 53: 132-136.

17. Kogan L, Moldavsky M, Szvalb S, Govrin-Yehudain J, 2004. Comparative study of Aquacel and Silverol treatment in burns. Ann Burns Fire Disasters; 17: 201-207.

18. Brunner U, Eberlein T, 2000. Experiences with hydrofibres in the moist treatment of chronic wounds, in particular of diabetic foot. VASA; 29: 253-257.