AQUACEL® Surgical Ag förband
Visa större

AQUACEL® Surgical Ag förband

Ett fallt-i-ett förband som  kombinerar hudvänlig hydrokolloid teknologi för ökad flexibilitet vid kroppsrörelser, och patenterad Hydrofiber® teknologi som absorberar och hanterar sårvätska.Ytterst finns ett polyuretanfilmslager som säkerställer en barriär mot virus och bakterier (när förbandet sitter på utan läckage). AQUACEL Surgical Ag förband innehåller silver i jonform som har en bred , snabb och bibehållen antimikrobiell  effekt, som visats in vitro.1

ConvaTec kod
412009
Beskrivning
AQUACEL® Ag Surgical förband
Storlek
9x10cm; for för snitt upp till 4cm
Antal/fp
10
ConvaTec kod
412010
Beskrivning
AQUACEL® Ag Surgical förband
Storlek
9x15cm; for för snitt upp till 9cm
Antal/fp
10
ConvaTec kod
412011
Beskrivning
AQUACEL® Ag Surgical förband
Storlek
9x25cm; for för snitt upp till 17cm
Antal/fp
10
ConvaTec kod
420670
Beskrivning
AQUACEL® Ag Surgical förband
Storlek
9x30cm; for för snitt upp till 22cm
Antal/fp
10
ConvaTec kod
412012
Beskrivning
AQUACEL® Ag Surgical förband
Storlek
9x35cm; for för snitt upp till 27cm
Antal/fp
10

AQUACEL® Ag Surgical förband är ett högabsorberande allt-i-ett förband som är enkelt att använda vid bandagering av kirurgiska incisioner. De är designade för att förbättra de kliniska resultaten och underlätta patienternas mobilisering. Tillsattsen av silver i jonform säkerställer en bred , snabb och bibehållen antimikrobiell effekt, som visats in vitro.1

Studier har bevisat att i jämförelse med ett non-woven postoperativt täckförband så ger AQUACEL® Ag Surgical förband1a, 2b minskad frekvens av ytliga postoperativa sårinfektioner, minksad förekomst av blåsor,färre förbandsbyten och minskad förekomsten av förlängd sjukhusvistelse.

Notes.

1. a. En jämförelse mellan standardbandagering där AQUACEL® förband användes i kombination med Mepor™ och en modifierad bandageringsmetod där AQUACEL® förband användes i kombination med DuoDERM® Extra Thin förband vid postoperativ bandagering.En uppföljande studie visade ingen förbättring av den nya förbandsregimen vid användande av akrylat

2. b. Jämförbara egenskaper mellan AQUACEL® SURGICAL förband och kombinationen av AQUACEL® förband täckt med DuoDERM® Extra Thin förband, som visats in vitro.

Referenser

1. Bowler PG, Jones SA, Walker M, Parsons D. Microbicidal properties of asilver-containing hydrofiber dressing against a variety of burn woundpathogens. J Burn Care Rehabil. 2004; 25(2):192-196.

2. Clarke JV, Deakin AH, Dillon JM, Emmerson S, Kinninmonth AWG. Aprospective clinical audit of a new dressing design for lower limb arthoplastywounds. J Wound Care. 2009;18(1):5-11

3. Laboratory Test Comparison of AQUACEL® Surgical Dressing 'New Design'and the Jubilee Method of Dressing Surgical Wounds. WHRI3264 TA180.October 7, 2009. Data on file, ConvaTec.

Observera: Denna produkt innehåller inte latex.

Vänligen se bruksanvisning för fullständig information.