Att våga ta det stora steget – ut genom dörren

Artiklar om stomi

Pink Sjalsliv.jpg
Dark Purple Expertsvar.jpg
Att våga ta det stora steget ThinkstockPhotos-510039857_edit_1340x652.jpg

Känslor av förlust kan intensifieras om man tror att man måste hantera situationen ensam – i värsta fall kan det leda till isolering i hemmet. Det är ett mycket ohälsosamt tillstånd som det är viktigt att motarbeta.

 

Kontakt med nära och kära kan vara till stor hjälp i processen för att överkomma känslor av förlust, samt för att motverka isolering i hemmet. Rädsla för att bli avvisad och en övertygelse om att man ensam är stark kan göra oss till våra egna värsta fiender. Det kan växa fram en känsla av frustration och denna känsla intensifieras när man till exempel hanterar stomipåsen och misslyckas med sin egenvård. Man vågar inte gå ut.

– Om man inte stänger in sina egna känslor och rädslor kan man få stöd från sina närmaste. Tack vare det stödet kommer man att hitta en känsla av trygghet och tilltro för världen utanför hemmet, säger psykologen Maria Malmurowic.

Detta är oumbärligt för en lyckad behandlings- och rehabiliteringsprocess. Det kommer också att bidra till att minska psykiskt lidande och underlätta acceptansen av det ”nya jaget”.

Unga människor mår sämst

Efter en stomioperation anser många patienter ofta att livet har försämrats. Man upplever att man kommer behöva överge sina tidigare planer och drömmar. Detta gäller särskilt unga människor, som inser hur många möjligheter man haft framför sig, menar Maria Malmurowic.

– Denna grupp har en tendens att fastna i deprimerande tankar efter operationen. De kan känna en kraftig rädsla och oro över framtiden. Alla mål som de tidigare haft känns omöjliga att uppnå.

Detta är dock ett övergående stadium. Det är viktigt att komma till insikt om att stomin inte utesluter något.

– Man kan fortsätta sträva efter att uppfylla sina drömmar. Den enda begränsningen är vårt psyke –övertygar man sig själv att stomipåsen är ett hinder för alla möjligheter, då blir man lätt ett ”stomioffer”. Vi får inte glömma att det är fortfarande vi själva som styr våra liv.

Många kommer tillbaka till jobbet

Hos människor med en stabil yrkes- och familjesituation orsakar en stomioperation ofta blandade känslor.

– Djup ångest uppstår, som ofta orsakas av en rädsla att förlora inkomstkällan och kanske också familjen. Detta beror både på bristande acceptans den nya situationen och bristande tilltro på den egna förmågan, även när det gäller att återgå till yrkeslivet.

En stomi begränsar i själva verket inte yrkeslivet. Många stomiopererade har kommit tillbaka till jobbet, utan att deras kolleger har märkt någon skillnad efter operationen.