Må bättre mentalt efter operationen

Artiklar om stomi

Pink Sjalsliv.jpg
Dark Purple Expertsvar.jpg
Må bättre mentalt efter operationen GettyImages-618658763_1340x652.jpg

Efter operationen kan man drabbas av en känsla av förlust. Närstående kan ge stöd och blir extra viktiga när det ser mindre ljust ut. Psykologen Maria Malmurowic ger tips och råd.

 

Strax efter operationen är det naturligt att känna negativa känslor som sorg, skam, besvikelse eller en känsla av förlust. Vi förlorade ju något viktigt – kroppens utseende, dess tidigare estetik. Ibland dyker det även upp tankar om att man förlorat just sin ”skönhet”, berättar psykologen Maria Malmurowic.

Ofta är vi även rädda för andra konsekvenser, som att förlora jobbet. Inom psykologin kallas detta fenomen för psykosomatisk reaktion.

– Acceptansen gäller alltså både den fysiska och den mentala sfären. Det är viktigt att finna acceptans och glädje i ett tillstånd när man känner att man förlorat något.

Sök stöd hos de närmaste

De som står en närmast kan ge nödvändigt stöd. Det är viktigt att ha så mycket kontakt som möjligt med dem anser Maria Malmurowic.

– Var inte rädd för dessa kontakter och möten – vem ska vi vara ärliga med, öppna oss inför och få stöd från, om inte närmaste familjen, släkt och vänner?

Den närmaste familjen borde redan innan operationen vara helt insatta i ditt tillstånd, behandlingsprocessen och de risker som finns. Det är dock inte alltid det ser ut så.

– Tyvärr är vissa patienter ovilliga att informera familjen om sitt hälsotillstånd, trots att det just är de närmaste och familjemedlemmarna som kan hjälpa till mest under den svåraste perioden efter stomioperationen.

Tips som kan hjälpa dig att acceptera din stomi:

  • Hitta vårdpersonal som du litar på
  • Håll i kontakten med närmaste familj och vänner
  • Lär känna din egen stomi
  • Prata öppet om stomi – om du har frågor, ställ dem
  • Uttryck dina känslor och erfarenheter efter operationen