Ta hand om din stomi på rätt sätt – få livet tillbaka

Artiklar om stomi

Purple Omvårdnad.jpg
Dark Purple Expertsvar.jpg
Ta hand om din stomi på rätt sätt GettyImages-881196296_1340x652.jpg

Om du tar hand om din stomi på rätt sätt kan du ofta återuppta aktiviteter som du ägnat dig åt innan operationen. Men hur gör man? Stomiterapeuten Urszula Sobzak förklarar hur du kan uppnå en så hög livskvalitet som möjligt genom att prioritera din stomivård.

 

Om du vid varje påsbyte noga kontrollerar din stomi och tar hand om den på ett korrekt sätt behöver du inte oroa dig för att utrustningen ska läcka. Just läckage är något som ofta skapar oro och obehag i vardagslivet, men om du sköter om din stomi ordentligt behöver du inte tänka lika ofta på att du har en stomipåse på magen.

– Med rätt stomivård och god kunskap om stomins funktion undviker du problem, säger stomiterapeuten Urszula Sobzak.

Stomivård är inte bara de hygieniska rutiner som utförs under påsbyte, utan även:

  • att ha kontroll på stomin och huden runt den
  • vara observant på eventuella komplikationer
  • val av förband beroende på behov
  • kunskap om stomivårdprodukter och hur man använder dem
  • korrekt applicering av stomiförbandet

– De allmänna principerna för korrekt omvårdnad av en stomi, oavsett typ, är identiska, förutsatt att stomin inte har några komplikationer.

Viktigt att tänka på

Vad ska man ta hänsyn till under den postoperativa perioden och framåt?
– Om du i samband med operation blir informerad av kirurgen om att man under ingreppet kanske kommer att anlägga en stomi, måste du vara beredd på vad du kan tänka på under de första dagarna efter operationen.

Vilken typ av stomi har du?
– Före operationen markerar en stomisköterska två ställen där den framtida stomin kan komma att sitta. Ett ställe på höger och ett på vänster sida av buken. I vissa fall – men det händer relativt sällan – bestämmer kirurgen vilken typ av stomi det kommer att bli först under själva ingreppet. Detta gäller speciellt om operationen utförs akut. Fråga alltid vilken typ av stomi du har och om det är en permanent eller tillfällig stomi.

Sitter stomin på rätt ställe?
– Trots att man markerat ställen på buken för stomins placering före operationen, händer det ibland att kirurgen stöter på svårigheter under operationen vilket, trots ansträngningar, kan leda till att stomin inte är idealiskt placerad. Det kan till exempel hända att stomin dras in. I dessa fall krävs en efterföljande korrigerande operation.

– Ett bra ställe för en stomi är på en slät bukyta där det enkelt går att applicera förbandet.

Ska man ha bukband efter operationen?
– Det är bra att ha bukband. Har du på dig det direkt efter operationen kan det lindra smärtan samt förhindra bråck i operationsärret och i stomiområdet.

– Ett viktigt tips: Sätt på bukbandet i liggande position och bär det under dagen. På natten behöver man inte ha bukband om man inte har rethosta. Bukbandet ska användas upp till två månader efter operationen, men längre användning rekommenderas inte, eftersom bukmusklerna annars försvagas.

Är huden runt stomin frisk och fri från irritation?
– En välvårdad hud runt stomin är ren och torr, utan någon inflammation. Eventuella hudförändringar som uppstår direkt efter operation eller senare bör behandlas snabbt för att förhindra allvarlig erosion. I sin tur kan erosionen göra det omöjligt att använda stomiförband.

– Det är bäst att kontakta en stomisjuksköterska som bedömer hudförändringarna och kan ge råd om vad du ska göra för att få bot på dem. Det viktigaste är att upptäcka dermatit, det vill säga inflammationer, tidigt och att i så fall agera snabbt, eftersom försummelse kan leda till långvarig behandling.