Experten: Så slutar du skämmas för din stomi

Artiklar om stomi

Dark Purple Expertsvar.jpg
Toilet skilt GettyImages-73096426_1340x652.jpg

Även om patienten före operationen var en person som accepterade sin egen och andras kroppar, kan det uppstå problem med att erkänna det nya sättet att hantera utsöndringar. Speciellt i situationer som innebär intimitet. 
– Det finns inget att skämmas för eller bli rädd för, säger psykologen Maria Malmurowic.

 

I samband med utsöndringar kommer lukt och ljud som kan väcka ogillande. Vi vill helst inte se andras reaktioner när de hör ljudet och känner lukten. Än mindre vill vi att de blir vittnen till vårt annorlunda ”toabesök”.

– I samhället är avföring ett tabu som patienten med stomin måste bemöta, säger psykologen Maria Malmurowic.

Först och främst måste man inse att skam och avsky är resultatet av kulturella vanor, och utsöndring är ett stadium i den fysiologiska processen.

– Enkelt uttryckt: den som äter måste bajsa, säger hon

Du måste också lära dig så mycket som möjligt om stomipåsen, dess funktion och hygienregler.

– Du måste också våga fråga – varje fråga är viktig, det finns inget att skämmas för eller bli rädd för. Visst är situationen ny och förvirrande, men ingen läkare kommer att bli överraskad när en förlägen patient ska lära känna sin egen förändrade kropp på nytt.

”Du är annorlunda – inte sämre”

För det är just de som det handlar om – kroppen är förändrad. Det är ingen hemlighet att kroppen blev sjuk och det finns ingen anledning att skämmas eller äcklas över resultatet.

– Du måste acceptera och komma överens med den, för att bli en helhet igen. Du är annorlunda, men absolut inte sämre.

Stomioperation är utan tvekan en krissituation, som påverkar båda parter i ett förhållande och är ett svårt test.

– Vad som är svårast är nog att patienten själv måste klara testet först. Hon eller han måste acceptera sina brister och ofullkomligheter för att ge sin partner chansen att förstå, acceptera och erkänna förändringar som en del av ett nytt vardagsliv.

Båda parterna behöver tid att bekanta sig med sjukdomen, vänja sig vid ärr och vad stomipåse innebär.

– Finns det bara kärlek i förhållandet kommer tid och acklimatisering att skapa plats för en ny vardag.