Lär känna din stomi – och må bättre

Artiklar om stomi

Pink Sjalsliv.jpg
Dark Purple Expertsvar.jpg
lär känna din stomi-GettyImages-80667548_1340x652.jpg

De problem som en stomipatient möter i livet är helt nya och kan vara en svår erfarenhet. Men med en positiv inställning, självacceptans och goda föresatser är det möjligt att smidigt övervinna de inledande problemen. Det menar psykologen Maria Malmurowic.

 

– Livet kan vara fullt av leenden och glädje varje dag!

Det menar psykologen Maria Malmurowic, som arbetat med stomipatienter i sin yrkesverksamhet. Hon menar att stomiproblematiken är mycket komplex, eftersom både den fysiska och mentala sfären påverkas starkt.

– Det är viktigt att inte övermannas av negativa tankar eller hamna i tillstånd av att det ”inte går att förändra”. Redan direkt efter operationen behöver man börja bearbeta, inte bara de fysiska aspekterna, utan även ta hand om själen. Man behöver komma till acceptans över sitt tillstånd och inneha förtroendet att ”det kommer att bli bra, för jag kommer att jobba medvetet för att uppnå mina mål”.

Det nya måste utforskas

Den första allvarliga utmaningen för en stomipatient är det nya utseendet. Något som tidigare varit någon vant, där patienten kände till precis varje detalj av sin kropp, är nu helt annorlunda, nästan oigenkännligt. Det finns något nytt på magen – och detta något måste utforskas. Det är viktigt att bemöta den nya situationen så snart som möjligt.

– Man ska snarast möjligt titta på sin stomi, röra vid den – därför att den är en ny del i kroppen. Vi måste lära känna den och acceptera den. Om du är osäker eller tvivlar, så ska du inte tveka att fråga läkare, sjuksköterska eller annan medicinsk personal. Se till att prata, hålla kontakt med och lita på vårdpersonalen. De är ju ett särskilt utvalt team vars uppgift är att ta hand om din hälsa och ditt välmående.

Det är inte bara kroppens utseende som förändrats i och med stomi. Även övertygelsen om att vara frisk förändras också i grunden.

– Om vår kropp nu är ”allvarligt skadad” för många år framåt, kan man känna att det måste stå riktigt illa till.

“Inte världens undergång”

Det som oundvikligt följer med en stomioperation är smärta. Stomipatienter upplever förstås fysisk smärta i samband med och efter operationen. Den kan till viss mån åtgärdas med smärtstillande medel. Men psykologiskt lidande kan upplevas som mycket mer påtagligt.

– Tyvärr kommer värktabletter inte att hjälpa här. Det finns antidepressiva medel om man skulle drabbas av en klinisk depression, men läkningen måste man dessutom leta efter inom sig själv. Det är viktigt att hitta den styrkan. Ställ dig framför spegeln och säg: ”Stomi är inte världens undergång, jag accepterar den, för tack vare den så lever jag!”

Ofta kan detta följas av frågan: ”Men vilket liv kommer det att vara?” Här spelar nära och kära en viktig roll enligt Maria Malmurowic.

– Var inte rädd för kontakter och möten med nära och kära, de kan utgöra ett ovärderligt stöd. Du kan även vända dig till vårdpersonal som finns till där för dig.